Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Historia
1900-1918 "Pod Zaborami"

Tradycje Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku sięgają roku 1900. „W miesiącu lutym została zorganizowana i zatwierdzona przez J.W. Gubernatora kaliskiego straż ogniowa – ochotnicza w osadzie Koźminek guberni kaliskiej” – donosiła „Gazeta Kaliska” z 1 III tegoż roku. W skład władz koźmineckiej straży weszli wówczas: 

• Wojciech Wyganowski prezes Zarządu Właściciel majątku Pietrzyków

 • Abram Vogel zastępca prezesa Właściciel majątku Koźlątków

 • Erazm Baraszkiewicz członek Zarządu

 • Antoni Rembowski członek Zarządu

 • Zygmunt Olszyński członek Zarządu

 • Bronisław Golański członek Komisji Rewizyjnej

 • Robert Berendt członek Komisji Rewizyjnej

 • Jan Tyś członek Komisji Rewizyjnej

 • Abram Stejnert członek Komisji Rewizyjnej

 • Jan Marszał członek Komisji Rewizyjnej

 • Franciszek Nagler członek Komisji Rewizyjnej

 • Ludwik Mazurkiewicz naczelnik czynnej straży ogniowej 

• Leon Roga pomocnik naczelnika 

• Konstanty Spławski naczelnik oddziałowy

 • Karol Rezler naczelnik oddziałowy

 Ogółem OSP liczyła 70 członków, „którzy ochotnie się zapisali i własnym kosztem umundurowali wg zatwierdzonej normalnej ustawy dla straży ogniowych – ochotniczych” – pisano dalej w „Gazecie Kaliskiej”. Członkowie honorowi zadeklarowali wnoszenie rocznych składek na potrzeby straży, a przede wszystkim na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Strażacy mieli na stanie tylko jedna sikawkę „starego systemu”, ale natychmiast zamówiono nową za pośrednictwem Składu Żelaza Hulewicza w Kaliszu. „Ludzie dobrej woli przychodzą z pomocą materialna. Prezes Wyganowski sprawił swoim kosztem dla straży: drabiny, haki, toporki, linki i 10 kasków dla strażaków, przyrzekając swoje poparcie[…]. Wiceprezes ofiarował ze swoich lasów drzewa na gimnastykę i reperację szopy na narzędzia ogniowe” – donoszono dalej. Na zebraniu w dniu 4 V 1910 dokonano wyboru nowych władz koźmineckiej straży, konstytuując ją w składzie:

 • Wojciech Wyganowski prezes

 • Roman Falkowski sekretarz

 • Cyryl Graczykowski

 • Ks. Edward Kopczyński skarbnik

 • P. Muszyński gospodarz 

• L. Mazurkiewicz naczelnik straży

 • R. Rajchert naczelnik oddziału I

 • A. Graczykowski naczelnik oddziału II 

• K. Spławski naczelnik oddziału III

 

1918-1939 "Okres Międzywojenny"

W 1918 spaliła się szopa, w której przechowywano sprzęt gaśniczy i do 1922r. nie wybudowano w zamian nowej. Mieszkańcy Koźminka, zaniepokojeni trudną sytuacją straży pożarnej zebrali się 21 V 1922r. aby znaleźć rozwiązanie. Ochotnicza Straż Pożarna „została doprowadzona do stanu krytycznego, nie ma szopy, wężów i innych narządów strażackich”- zaprotokołowano wówczas. W związku z tym postanowiono udzielić koźmineckiej straży jednorazową zapomogę w wysokości 1 mln marek polskich. Do rozłożenia tej kwoty na poszczególnych właścicieli nieruchomości wyznaczono Wawrzyńca Roszewskiego, Jana Pawlaczyka, Roberta Rajcherta, Jana Sokólskiego i Władysława Muszyńskiego. Postanowiono również, że każdy z właścicieli ma obowiązek stawiać się do gaszenia pożaru z własnymi narzędziami ratowniczymi. Również w roku następnym sytuacja straży nie uległa poprawie. Dlatego też sołtys Jan Buchnajzer 24 IV 1923r. zwołał zebranie członków straży pożarnej, na którym postanowiono m.in. zwrócić się do mieszkańców o dalszą pomoc finansową, a także wystąpić do władz gminnych o pozwolenie wycięcia topoli rosnących na nieużytkach. W rezultacie na budowę remizy straż koźminecka otrzymała wsparcie w postaci nieruchomości miejskiej, położonej przy placu św. Wawrzyńca, którą mogła sprzedać pod warunkiem, „żeby plac ten po wieczne czasy był w rękach polskich”, drzew rosnących na nieużytkach miejskich, dochodów z dzierżaw kilku działek należących do miasteczka oraz wspomnianej już zapomogi pieniężnej. Ponadto straż otrzymała pozwolenie odstępowania prawa polowania na ziemiach należących do obywateli Koźminka, które wykorzystała dzierżawiąc je Andrzejowi Malinowskiemu, właścicielowi majątku Pietrzyków w zamian za 972 pudy cementu i 5000 cegieł na budowę remizy. Z kolei właściciel majątku Dębsko a zarazem prezes koźmineckiej straży Aleksander Chrostowski zobowiązał się bezpłatnie wykonać pustaki cementowe. Pozostałe środki na budowę remizy miały pochodzić z dobrowolnych wpłat mieszkańców Koźminka i okolicznych wsi, a także z kwest publicznych. „Dom strażaka fundamenta którego się poświęca [3 V 1923 dop. Aut.] stanie na placu ofiarowanym w 1900 roku na ten cel przez mieszkańców miasteczka Koźminka i na miejscu drewnianej remizy, którą wskutek pożaru w sąsiednich nieruchomościach w 1918 roku straż zmuszona była rozebrać” – odnotowano w dokumencie sporządzonym ręcznie na pergaminie w 1923r., przechowywanym do dziś przez obecnego skarbnika OSP w Koźminku – Lechosława Buczkowskiego. Dokument ów podpisany został przez około 50 osób, wśród których znalazły się nazwiska przedstawicieli Zarządu, Komitetu budowy, członków szeregowych, a także zaproszonych gości. Widnieją na nim m.in. podpisy Marii z Mielęckich Hantke, Tadeusza Hantke, Jadwigi Mieleckiej, Stanisławy Falkowskiej, Józefy Musiałowskiej, Waleriana Czapowskiego, ks. Aleksego Kruczkowskiego, J. Miklasa, Leona Muszyńskiego, Romana Grzelczyka, Aleksandra Chrostowskiego, Jana Pawlaczyka, Cyryla Graczykowskiego, Bronisława Pronaszko. W skład powołanego wówczas Komitetu Budowlanego weszli:

• Jan Buchnajzer

 • Aleksander Chrostowski

 • Roman Falkowski

 • Piotr Frasunkiewicz

 • Tadeusz Hantke 

• Kajetan Graczykowski

 • Wincenty Musiałowski

 • Jan Muszyński 

• Leon Muszyński

 • Piotr Muszyński

 • Władysław Muszyński 

• Jan Pawlaczyk 

• Robert Rajchert

 • Jan Sokólski 

• Aleksander Zaborowski

W 1923r. OSP w Koźminku liczyła 45 członków czynnych i 13 honorowych. W skład Zarządu wchodzili:

 • Aleksander Chrostowski prezes

 • Jan Sokólski wiceprezes 

• Piotr Muszyński skarbnik 

• Wincenty Musiałowski sekretarz

Wśród członków czynnych znaleźli się wówczas: 

• Roman Falkowski komendant

 • Jan Pawlaczyk wicekomendant

 • Aleksander Zaborowski chorąży

 • Szczepan Gajewski gospodarz straży

 • Marian Marszał gospodarz straży

Naczelnikami oddziałów byli Robert Rajchert, Piotr Muszyński i Wawrzyniec Roszewski. Na liście 37 członków szeregowych odnotowano następujące osoby: Bolesław Bogucki, Józef, Roman i Walenty Buchnajzer, Karol Ciesielski, Czesław Górski, Roman Grodzki, Edward Horn, Jan Jackowski, Antoni Jankowski, Mikołaj i Stanisław Jaśkiewicz, Wacław Kaczmarek, Ignacy Kantecki, Mikołaj Koperski, Franciszek Koralewski, Nikodem Michałowicz, Franciszek i Jan Moczyńscy, Stanisław Paruszewski, Antoni Pietrzak, Stefan Podkowski, Andrzej Przdziecki, Jan Przedzinski, Czesław Przybylski, Jan Sokólski, Czesław Spławski, Marian Walęcki, Ignacy Węgierski, Franciszek Woźniak, Władysław Zdobych, Józef Ziółkowski, Zygmunt Zwierzchowski. Stanisław i Wojciech Wyganowscy znaleźli się na liście dożywotnich członków honorowych, zaś Aleksander Chrostowski, Walerian Czapowski, Henryk Hantke, Maria Hantke, Lucjan Kossakowski, ks. Aleksy Kruczkowski, Wincenty Musiałowski, Józef Nowakowski, Walenty Parada, Bronisław Pronaszko i Jan Sokólski weszli w poczet członków honorowych. „W 1925r. zbudowano w rynku remizę strażacką za pieniądze uzyskane z wydzierżawienia przez obywateli Koźminka pól swych pod polowanie p. Malinowskiemu, dziedzicowi z Pietrzykowa. Remiza jest piętrowa. Na górze jest salka, w której odbywają się zebrania i różne imprezy” – odnotował w swojej monografii, przechowywanej w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, ks. Bronisław Kochanowicz, proboszcz parafii Koźminek w latach 1928 – 37. 23 VIII 1927r. na posiedzeniu Rady Gminy powołano Komisję Ogniową w składzie: wójt W. Muszyński, Robert Rajchert, Tomasz Ciupa oraz komendant posterunku i 3 komendantów straży pożarnej z Koźminka, Nakwasiła i Sierzchowa. Zaś 23 I 1936 na wniosek Romana Falkowskiego postanowiono część zaplecza przeznaczoną na boisko przywrócić opiece straży pożarnej, w celu jej uporządkowania i zarazem wykorzystania subsydium w kwocie 2000zł, otrzymanego od starosty. Podobnie w latach następnych, straż była dofinansowywana przez gminę, np. otrzymywała pieniądze pochodzące z różnych dzierżaw, a także z licytacji maszyn rolniczych. Miejscowa straż podczas gaszenia pożarów często wspomagana była przez straże pożarne z okolicznych wsi, o czym świadczy m.in. informacja zamieszczona w „Gazecie Kaliskiej” – „13.07.1918 o godz. 11 wybuchł pożar w stodole p. Marszała, a następnie przeniósł się na 15 stodół. W gaszeniu brały udział straże oprócz miejscowej, z Tłokini Wielkiej, Kamiennej, Liskowa, Chlewa, Cekowa, Sierzchowa, Strzałkowa, Zarzyna. Jedynie można zarzucić miejscowej straży, iż za wcześnie usunęła się z placówki, nie wyznaczając wart, podczas gdy pożar nie był ze wszystkiem ugaszony”. Kolejny pożar miał już miejsce w nocy z 23 na 24 lipca tegoż roku. Tym razem spłonęły 2 domy, stojące przy Rynku – Falkowskiego i Buczkowskiego. „Przewiduje się pisano w „Gazecie” – że pożar wybuchł w skutek podpalenia złodziei, którzy uprzednio uplanowali zdobycz ze sklepów kolonialnego, składu win i wódek”. Należy również odnotować, że od 22 IV 1919 roku stróż nocny miał w swoim zakresie dodatkowo czyszczenie i utrzymanie w porządku wozów i sikawek straży pożarnej, za co otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 200 marek rocznie. Od 1 V 1923r. opiekę nad sprzętem przeciwpożarowym sprawował stróż Józef Grabowski. Jako ciekawostkę należy podać, że w 1935r. Zarząd straży pożarnej na podstawie zarządzenia miejscowego proboszcza ks. B. Kochanowicza odmawiała wynajęcia Sali w miejscowej remizie na bale i zabawy w dni przedświąteczne. W latach poprzedzających II wojnę światową koźminecka OSP liczyła 65 członków czynnych i 119 wspierających. W skład inwentarzu miejscowej straży wchodziła jedna motopompa i jedna pompa ręczna, wóz konny oraz narzędzia strażackie. Sygnały alarmowe nadawano za pomocą syreny ręcznej.

 

1939-1945 "II Wojna Światowa"

Podczas okupacji hitlerowskiej nie rozwiązano koźmineckiej OSP, a nawet wyposażono ją w lepszy sprzęt techniczny – samochód z motopompą i kompletny ekwipunek. Sprzęt ten służył tylko do momentu zakończenia II wojny światowej, bowiem uciekający z miasteczka Niemcy zabrali go ze sobą. Mieszkańcy Koźminka chcąc uniemożliwić zabranie wozu, wcześniej wymontowali wszystkie koła, niestety Niemcy poradzili sobie z tym problemem poprzez doczepienie wozu strażackiego do innego sprawnego pojazdu.

 

1945-1966

W 1945r. miejscowa straż nabyła samochód już używany (Opel, przerobiony z wozu wojskowego na pół bojowy przez Osiaka z Opatówka i Mieczysława Piekarskiego z Koźminka) oraz wóz motorowy bez ogumienia. W roku 1948 staraniem Zarządu OSP budynek strażacki został podwyższony, a dach pokryty dotychczas dachówką wymieniono na papę, zapobiegając w ten sposób niebezpieczeństwu zarysowania się budynku. Dach kryty dachówką okazał się bowiem za ciężki w stosunku do pozostałej konstrukcji budynku. 21 V 1950r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 50 – lecia istnienia OSP w Koźminku oraz odsłonięcia i wręczenia sztandaru. Program uroczystości przedstawiał się następująco:

• Zbiórka przed remizą godz. 9.00

 • Przyjmowanie gości godz. 10.00 

• Nabożeństwo godz. 11.00

 • Defilada godz. 13.00

Po czym nastąpiły:

 a) przemówienia władz państwowych i samorządowych, 

b) wręczenie sztandaru, ufundowanego ze składek członkowskich i imprez (kosztem 78.374zł),

 c) wbijanie gwoździ do sztandaru i wpisywanie się do Księgi Pamiątkowej,

 d) zabawa taneczna w parku Janiny Stawskiej.

Podczas uroczystości miejscowa straż otrzymała też w darze obraz patrona strażaków – Świętego Floriana, zaś ówczesny wicestarosta przekazał pewną ilość książek dla zapoczątkowania biblioteki OSP w Koźminku. Wśród dużej ilości wpisów w Księdze Pamiątkowej znalazły się m.in. nazwiska reprezentantów organizacji politycznych i społecznych, władz samorządowych, cechów, przedstawicieli różnych miejscowych instytucji, a także ochotniczych straży pożarnych, m.in. z Nakwasiła, Osuchowa, wsi Trzebienie, Gaci Kaliskiej, Pietrzykowa, Opatówka i Stawiszyna. W roku Jubileuszowym w skład Zarządu OSP wchodzili:

• Oktawian Rychlewski prezes 

• Józef Muszyński komendant

 • Roman Jagodziński zastępca komendanta 

• Marian Łodziński sekretarz 

• Józef Zasiadły skarbnik

 • Wiktor Spławski gospodarz

 • Wacław Janiak członek 

• Józef Nawrocki członek 

• Antoni Rodkiewicz członek,

Zaś Komisja Rewizyjna była reprezentowana przez Stanisława Kotarskiego, Czesława Jaśkiewicza i Zdzisława Denisiewicza. Na dzień 21 V 1950r. członków czynnych zarejestrowano 15, zaś wspierających 100. Długoletni prezes koźmineckiej straży – Roman Falkowski był jedynym wówczas członkiem honorowym.

 

1966-1984

6 II 1966r. OSP liczyła 28 członków czynnych i 143 wspierających. Skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco:

 • Józef Turek (technik dentystyczny) prezes

 • Zygmunt Załecki (murarz) I wiceprezes

 • Stanisław Jagodziński (bednarz) II wiceprezes

 • Czesław Tomczak (urzędnik) skarbnik 

• Stanisław Kaźmierczak (urzędnik) sekretarz

 • Czesław Pawlak (urzędnik) gospodarz

 • Władysław Ząbczyński (murarz) członek

 • Edmund Nagler (rzeźnik) członek

 • Józef Muszyński (prac. umysłowy) członek

 • Wacław Zasiadły (fryzjer) przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • Edward Grodzki (stolarz) członek Komisji Rewizyjnej 

• Józef Więckowski (szklarz) członek Komisji Rewizyjnej

 W 1966r. na Walnym Zebraniu członkowie OSP podjęli uchwałę w sprawie dobrowolnego opodatkowania się na rzecz rozbudowy remizy strażackiej – członkowie straży robotnicy płacić mieli w stosunku rocznym 50zł, a członkowie rolnicy – 100zł. Dla pozyskania pieniędzy na w/w cel upoważniono też Zarząd do prowadzenia sprzedaży działek budowlanych, będących własnością OSP. Grunty te jednak do tej pory nie zostały sprzedane, w chwili obecnej dzierżawi je Paweł Jaśkiewicz. W roku następnym prezesem został wybrany Józef Więckowski, skarbnikiem Stanisław Kaźmierczak, sekretarzem Czesław Pawlak, gospodarzem Jan Nawrocki. Funkcje wiceprezesów sprawowały dotychczasowe osoby, a na liście członków zamiast J. Muszyńskiego pojawiło się nazwisko rolnika Romana Kamińskiego. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie. Przy koźmineckiej straży zawiązał się Hufiec Młodzieżowy, do którego należało 13 chłopców nad którymi sprawował opiekę Czesław Pawlak. W 1969r. w skład Zarządu weszli:

• Józef Więckowski prezes

 • Stanisław Jagodziński I wiceprezes

 • Stefan Tomaska (cieśla) II wiceprezes 

• Stanisław Kaźmierczak skarbnik

 • Wacław Zasiadły sekretarz

 • Stefan Pawlaczyk (rolnik) gospodarz

 • Czesław Tomczak przedstawiciel GRN

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej był Zdzisław Marszał (krawiec), członkami: Jan Buchnajzer (prac. umysłowy) i Lechosław Buczkowski (murarz), zaś zastępcami członków: Jerzy Garncarek (elektryk) i Wiktor Ruciński (murarz). W tymże roku koźminecka OSP liczyła 26 członków czynnych i 154 wspierających oraz 10 członków drużyny młodzieżowej. W 1971r. na skarbnika wybrano Wawrzyńca Różanka, zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Wacław Karpisiewicz.

 

1984-1999

4 III 1984r. odbyła się uroczystość z okazji przekazania samochodu pożarniczego Star 244 dla OSP w Koźminku. Wśród wpisów dokonanych w Księdze Pamiątkowej oprócz podpisów znalazły się też kwoty ofiarowane przez organizacje, instytucje i osoby prywatne na rzecz miejscowej straży. Na liście ofiarodawców znalazły się m.in. ochotnicze straże pożarne z Gaci Kaliskiej, Karolewa, Józefiny, Woli Tłomakowej, Marianowa, Nakwasiła Nowego, Koźlątkowa, Krzyżówek, Pietrzykowa i Bogdanowi. Na dzień 18 II 1989r. straż liczyła 43 członków zwyczajnych, a skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej kształtował się następująco: Jan Bogucki prezes Tadeusz Marszał wiceprezes Lechosław Buczkowski skarbnik Mirosław Gurzawski sekretarz Ryszard Jamroziak członek Stanisław Jagodziński gospodarz Józef Gurzawski członek Zbigniew Miller przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Faworski członek Komisji Rewizyjnej Wiesław Marszał członek Komisji Rewizyjnej

We wrześniu 1995r. OSP w Koźminku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 XII 1994r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na liście kolejnych prezesów OSP w Koźminku (do 1996r.) znaleźli się:

Józef Ligocki Józef Muszyński Józef Turek Józef Więckowski Józef Nawrocki Józef Więckowski (ponownie) Jan Bogucki Obecny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco (od 1996r.) Mieczysław Piekarski prezes Jan Pawlaczyk wiceprezes d.s. technicznych Ryszard Kit wiceprezes d.s. gospodarczych Stanisław Jagodziński naczelnik Zdzisław Dziubek zastępca naczelnika Dariusz Jaśkiewicz sekretarz Lechosław Buczkowski skarbnik Zdzisław Skorupa gospodarz Grzegorz Pawlaczyk przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Faworski członek Komisji Rewizyjnej Henryk Buchnajzer członek Komisji Rewizyjnej

29 IX 1999r. w Koźminku obradowało prezydium nowo powstałego Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród obecnych na obradach byli m.in. prezes Zarządu Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP – Mieczysław Kołodziejczak, delegacje gmin w osobach prezesów zarządów miejsko – gminnych oraz komendanci gmin OSP. Koźminek reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy – Jan Ukleja oraz Wójt Gminy – Andrzej Miklas. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Wacław Skotowski. Tematem spotkania była ocena działalności operacyjno – technicznej i prewencyjnej jednostek OSP na terenie gminy Koźminek oraz sytuacja pożarnicza na terenie powiatu kaliskiego. W porządku obrad znalazły się ponadto inne ważne sprawy, jak szkolenie strażaków, informacje poszczególnych gmin o odbytych zawodach sportowo – pożarniczych i zawodach powiatowych, które miały miejsce 22 VIII 1999r. w Liskowie. Ocenę działalności OSP w gminie Koźminek przedstawił Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP – Sylwester Błaszczak. Ze sprawozdania wynikało, że miejscowe władze samorządowe doceniają potrzebę finansowania OSP w zakresie zakupu nowego sprzętu, karasowania samochodów bojowych, budowy i rozbudowy bazy materialnej straży. Uczestnicy obrad podkreślili potrzebę skutecznego działania w zwalczaniu pozarów, o wyposażeniu straży pożarnych w nowy sprzęt, w tym również w sprzęt dla ratowania ludzi w wypadkach drogowych. Pozytywnie została też oceniona inicjatywa zawodów sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym. Po skończonych obradach delegaci poszczególnych gmin zwiedzili rozbudowany koźminecki Dom Strażaka, garaże, mogli też zapoznać się ze sprzętem przeciwpożarowym, w jaki wyposażona jest miejscowa OSP. Należy odnotować, że koźminecka straż posiada 2 samochody bojowe (Star 244 GBA i 266), w tym 1 skarosowany w 1998r. oraz samochód osobowy Polonez, które pełnią bardzo ważne role w akcjach gaśniczych. We wcześniejszych latach strażacy użytkowali samochody niebojowe – Star 20 i Zuk A15, później Stara 25 – bojowy. W chwili obecnej Star 25 użytkuje OSP w Gaci Kaliskiej, a Żuk OSP w Nakwasicie. Obecnie OSP w Koźminku liczy 63 strażaków czynnych i 24 członków wchodzących w skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Koźmineccy strażacy od kilku lat legitymują się sporymi osiągnięciami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ciągu pierwszych 8 miesięcy 1999r. na terenie gminy miały miejsce tylko 4 pożary i 3 zagrożenia pożarowe. Dla porównania, ogółem na terenie kaliskiego powiatu ziemskiego w tym samym czasie miało miejsce 358 pożarów, 287 zagrożeń i 27 alarmów fałszywych, w tym 19 w dobrej wierze. Jednak, jak podkreślił Komendant Miejski PSP, mimo upalnego lata i suszy, pożarów na terenie powiatu ziemskiego było znacznie mniej niż w latach ubiegłych. Osiągnięcia koźmineckiej straży dokumentują dyplomy, których lista przedstawia się następująco:

5 V 1946r. - za sprawność i wzorowe utrzymanie sprzętu motorowego

 1956r. - za zajęcie I miejsca w Rejonowych Zawodach Pożarniczych w grupie 

III 4 X 1981r. - za zajęcie VI miejsca w grupie III na II Rejonowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych jednostek straży pożarnych rejonu kaliskiego w Opatówku 

30 V 1971r. - za zajęcie I miejsca w Rejonowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Gaci Kaliskiej

 27 VI 1971r. - za zajęcie I miejsca w grupie SL - 1 na Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych OSP w Piwonicach 

7 VII 1974r. - za udział w V Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych OSP w Kaliszu.

 IX 1984 - za udział w Rejonowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych rejonu kaliskiego w Skalmierzycach 

1 IX 1985r. - dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za zdobycie II miejsca w grupie I B na Rejonowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych w Opatówku.

 12 VII 1987r. - za zajęcie I miejsca wśród jednostek typu Mis w Gminnych zawodach Strażackich w Koźminku 

3 III 1992r. - za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie statutowym jednostek OSP za r. 1990 

13 XI 1993r. - za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie statutowym pomiędzy jednostkami OSP gminy Koźminek za rok 1992 

11 VII 1999r. - za zajęcie I miejsca w grupie żeńskiej do 15 lat w Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Koźminku

 11 VII 1999r. - za zajęcie I miejsca w grupie seniorów w Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Koźminku 

11 VII 1999r. - za zajęcie III miejsca w grupie męskiej od 15 - 18 lat w Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Koźminku

 22 VIII 1999r. - za zajęcie II miejsca w Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Liskowie w grupie II A żeńskiej.

Wszystkie dyplomy są oprawione w drewniane ramki i ozdabiają jedną ze ścian biura Zarządu OSP w Koźminku, mieszczącą się w Domu Strażaka. Zachował się również dyplom za długoletnią pracę na rzecz OSP dla dh. Wacława Zsiadłego, długoletniego członka miejscowej straży – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w latach 60 – tych, a także podziękowanie dla OSP w Koźminku od Komitetu Organizacyjnego w Słupsku, za ofiarną pracę społeczną w przygotowaniu oraz aktywny udział w imprezie patriotycznej PN. Spotkanie Pokoleń Polarników. Słupsk 1985. Obok dyplomów wisi też Karta Czynności i Odpowiedzialności kierowcy mechanika Tadeusza Marszała, podpisana przez Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych kpt. Poż. Andrzeja Raszewskiego, datowana 3 VI 1984r., w której czytamy: - bieżąca konserwacja i obsługa sprzętu OSP, a przede wszystkim sprzętu silnikowego w godz. 7.30 - 15.00 - w przypadku alarmu lub ćwiczeń stawienie się w jak najkrótszym czasie do strażnicy celem obsługi sprzętu silnikowego - powiadomienie Naczelnika lub zastępującą go osobę o zamiarze oddalenia się z miejscowości w której OSP ma siedzibę lub o niedyspozycji spowodowanej chorobą, spożyciem alkoholu (poza godz. Pracy) lub złym samopoczuciem - wyjazd poza obszar strażnicy po uzyskaniu zgody Naczelnika OSP lub osoby go zastępującej - Używanie sprzętu i pomieszczeń strażnicy tylko do celów związanych z ochroną p.poż. - terminowe rozliczanie kart drogowych i sprzętu silnikowego oraz prowadzenie dokumentacji pojazdów - niezwłoczne stawianie się na wezwanie Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych lub Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania - naprawa sprzętu silnikowego jednostek OSP typu „K” z terenu gminy Koźminek - przynależność członkowska do OSP w której jest zatrudniony - przedkładanie Naczelnikowi OSP aktualnego świadectwa badań lekarskich - wykonywanie innych czynności zleconych przez Komendanta Straży Pożarnych lub jego zastępcę. Na przeciwległej ścianie strażnicy umieścili za szkłem 2 sztandary oraz obraz Świętego Floriana, namalowany w 1949r. przez księdza Karlińskiego i podarowany strażakom w roku następnym na 50 – lecie OSP. Z tego okresu pochodzi też jeden ze sztandarów, o którym już spomniano wyżej. Ma on wyhaftowany napis – Św. Florianie Opiekuj się Nami. Na drugim widnieje data 1965r. i napis charakterystyczny dla tego okresu – W Służbie Ojczyzny Ludowej. Biuro zdobi też inny obraz patrona strażaków, pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, na którym widniej napis Heiliger Florian Behüte uns vor den Schrecken des Feuers. Z kolei w gablocie strażnicy przechowują m.in. hełmy, wśród których są i takie, które pochodzą z czasów I wojny światowej, prądownice, pasy bojowe i inne akcesoria wyposażenia przeciwpożarowego, w tym z okresu międzywojennego. Oprócz biura Zarządu, 3 garaży i pomieszczeń gospodarczych w Domu Strażaka znajdują się 2 sale z zapleczami kuchennymi w których odbywają się zebrania, imprezy okolicznościowe i uroczystości rodzinne mieszkańców Koźminka i okolic. W maju 1985r. opracowano „Regulamin wypożyczania Sali oraz innych pomieszczeń strażnicy na różnego rodzaju okoliczności”, w którym czytamy m.in.: „Wypożyczający salę zobowiązany jest oddać ją w takim stanie w jakim przyjął […]. Na tą okoliczność wypożyczający wpłaca gospodarzowi strażnicy kaucję w wysokości 4.000zł. na poczet nie wywiązania się z w/w obowiązków. Kaucja dla kin i zebrań do 3 godzin 1.000 zł. Kaucję należy wpłacić w dniu odbioru kluczy od gospodarza strażnicy […]. Wypożyczający salę obowiązany jest do wypłacenia całości kwoty (bez kaucji) na nasze konto 143 – 132 – 4 w Banku Spółdzielczym w Koźminku. Po czym zostanie zawarta umowa pomiędzy Zarządem OSP reprezentowanym przez dh. Tadeusza Marszała z biorącym w użytkowanie salę. Kwoty pieniężne za wypożyczenie Sali i innych pomieszczeń: - bale noworoczne dla wszystkich 15.000zł - uroczystości weselne dla mieszkańców Koźminka 10.000zł - uroczystości weselne dla osób spoza Koźminka 12.000zł - uroczystości weselne dla czynnego członka OSP (najmniej 1 rok przynależności) starszych druhów korzystają dzieci 4.000zł a po 5 latach 50% - wypożyczanie lodówek 6.000zł - wypożyczanie na zabawy taneczne 6.000zł - na organizowanie zebrań zakładowych i innych 3.000zł - cele społeczne zebrania do 3 godzin 1.500zł - kina 1.500zł” Oczywiście wysokość kosztów korzystania z pomieszczeń OSP z roku na rok się zmieniała. Np. w 1994r. w remizie strażackiej odbyło się blisko 20 uroczystości, nad którymi opiekę sprawował gospodarz – Paweł Jaśkiewicz. W budynku OSP znalazła też swoją siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna a także Izba Pamięci, w której m.in. znajduje się mundur strażacki z lat 50 – tych. Fundamenty pod obecny budynek OSP (ul. Kościuszki 13) położono w 1966r., a w roku następnym uroczyście wmurowano Akt Erekcyjny. Z zapisów w Księdze Pamiątkowej wynika, iż okoliczna ludność i zaproszeni goście przeznaczyli na budowę remizy ok. 30.000 starych zł. Dodatkowo tytułem darowizny Powszechny Zakład Ubezpieczeń przekazał na ten cel 50.000 starych zł. Obiekt oddano do użytku w 1972r. m.in. dzięki wielkiemu zaangażowaniu ówczesnego Naczelnika Gminy Czesława Tomczaka. Należy wspomnieć, że do tego momentu remiza strażacka koźmineckiej OSP znajdowała się przy pl. Wolności (wybudowana w latach 1923 – 25). Z dużych akcji gaśniczych w których uczestniczyli członkowie koźmineckiej OSP należy odnotować następujące: - pożar wsi Zakrzyw (lata 50 – te), - pożar stodół w Koźminku (VI 1957), - pożar młyna w Koźminku (lata 70 –te) - wielki pożar w Kuźni Raciborskiej (lata 90 – te.)

W jubileusz 100 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku na szczególne podkreślenie zasługuje czynny udział jej członków we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych, a także we wszelkich pracach na rzecz miasteczka i okolic, nie wspominając już o pełnej gotowości strażaków do akcji ratowniczo – gaśniczych. Jednocześnie należy życzyć członkom koźmineckiej OSP jak najmniej pożarów, kolejnych osiągnięć w zawodach sportowo – pożarniczych, dalszego wsparcia ze strony władz samorządowych i mieszkańców Koźminka, miasteczka o bogatych tradycjach historycznych, do kart których na początku XX wieku dołączyła także miejscowa straż pożarna.


Galeria
Szopa do przechowywania sprzętu gaśniczego

 

Uroczystości związane z budową nowej remizy (3 V 1923)

 

Jan Muszyński

 

Remiza strażacka wybudowana w l. 1923 - 25 (pl. Wolności)

 

Uroczystości 3 Maja 1933 r. Siedzą: 2. od lewej Roman Falkowski, 3. od lewej Franciszek Kałach (wójt) stoi 3. od lewej Czesław Spławski
Czesław Spławski
Jubileusz 50 - lecia OSP. Stoją od lewej: Wiktor Spławski, Henryk Mrowiński, 4. Tadeusz Graczykowski, 6. Jan Zgarda i kolejno: Marian Pyrek, Wacław Kaczmarew, Czesław Spławski, Wacław Janiak, Józef Zasiadły, Oktawian Rychlewski; przy pompie: Roman Jagodziński, Woźniak, Edmund Nagler
Przed budynkiem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Liskowie (lata 50 – te). Rząd I od lewej: Józef Buchnajzer, Oktawian Rychlewski, Wiktor Spławski


Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP przed wjazdem do garażu OSP w Koźminku (29 IX 1999r.). W jasnym garniturze wójt Gminy Koźminek - Andrzej Miklas, 2. od lewej w mundurze - Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP - Wacław Skotowski, 4. Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP - Sylwester Błaszczak
Przed garażami OSP od ul. Szkolnej (12 VI 2000r.)
Przed głównym wejściem do Domu Strażaka (12 VI 2000r.). Od lewej I rząd: członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Adrian Pawlaczyk, Piotr Buchnajzer, Daniel Więckowski, Marcin Sobczyński, Wojciech Maciejewski, Patryk Gurzawski, Magda Dziubek, Patrycja Buchnajzer, Magda Jaśkiewicz, Kamila Dziubek, Agnieszka Buchnajzer, Karolina Szmajdzińska, Dariusz Uzarowicz; II rząd: Wiesław Nowicki, Bronisław Wichorski, Tadeusz Marszał, Zdzisław Dziubek, Sylwester Błaszczak, Mieczysław Piekarski, Andrzej Miklas (wójt), Natalia Pawlaczyk, Lechosław Buczkowski, Mirosław Gurzawski, Zdzisław Skorupa, Bogdan Faworski; III rząd: Rafał Muszyński, Kazimierz Woźniak, Grzegorz Faworski, Grzegorz Pawlaczyk, Paweł Nawrocki (komendant Policji), Józef Gurzawski, Henryk Ziółkowski; Poczet Sztandarowy: Stanisław Jagodziński, Jan Pawlaczyk, Ryszard Jamroziak, Ryszard Kit; IV rząd: Dariusz Jaśkiewicz, Tomasz Marszał, Piotr Marszał, Andrzej Olejnik, Krzysztof Skórczak, Jerzy Zajdel, Dariusz Pietrzak

Zawody strażackie na boisku w Koźminku (lata 80 – te)

W biurze Zarządu (12 VI 2000r.). Siedzą od lewej: Sylwester Błaszczak, Mieczysław Piekarski, Jan Pawlaczyk, Ryszard Kit; stoją od lewej: Zdzisław Dziubek, Stanisław Jagodziński, Dariusz Jaśkiewicz, Lechosław Buczkowski
W biurze Zarządu na tle obrazu Świętego Floriana z 1949r. Siedzą od lewej: Ryszard Kit, Jan Pawlaczyk, Mieczysław Piekarski, Sylwester Błaszczak; stoją od lewej: Dariusz Jaśkiewicz, Grzegorz Pawlaczyk, Zdzisław Skorupa, Zdzisław Dziubek, Stanisław Jagodziński, Lechosław Buczkowski
Uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę remizy w 1967r.
Po akcji gaśniczej w Koźminku.

 Poczet Sztandarowy na uroczystościach pogrzebowych w Kościele parafialnym w Koźminku. Od lewej: Stanisław Jagodziński, Jan Pawlaczyk, Tadeusz Marszał, Zbigniew Miller