Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X


Szkolimy się!
Szkolimy się!
30 III 2018, 22:56:00


W marcu grupa druhów z OSP Koźminek ukończyła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Pozytywne ukończenie kursu powoduje, że uczestnik staje się ratownikiem czyt. osoba uprawniona do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i spełniająca wymagania z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8 września 2006 r.

Co m.in. wchodzi w skład czynności związanych z KPP ?
 1. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu;
 2. wykonanie defibrylacji defibrylatorem automatycznym lub półautomatycznym;
 3. prowadzenie postępowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, w tym u kobiet ciężarnych;
 4. wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka lub niemowlęcia z podawaniem tlenu pobieranego przez ratownika z worka samorozprężalnego z rezerwuarem tlenu;
 5. stosowanie tlenoterapii biernej;
 6. udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rękoczynów udrażniających;
 7. udrażnianie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej i rurki krtaniowej;
 8. prowadzenie oddechu zastępczego bezprzyrządowo i przyrządowo, w tym 100 % tlenem;
 9. wykonanie badania wstępnego dorosłego, noworodka lub niemowlęcia;
 10. posługiwanie się podstawowym sprzętem do prowadzenia sztucznej wentylacji (rurka ustno-gardłowa, urządzenie ssące, worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu, maski);
 11. tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 12. stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz skręceń i zwichnięć stawów za pomocą szyn typu Kramera;
 13. udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku obrażeń: głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania;
 14. unieruchamianie poszkodowanego z urazem kręgosłupa z wykorzystaniem dostępnego sprzętu unieruchamiającego (np. kamizelka Kendricka, nosze typu deska z pasami mocującymi lub inne);
 15. ocena stanu poszkodowanego pod kątem zagrożenia wstrząsem;
 16. zabezpieczenie poszkodowanego we wstrząsie zgodnie z procedurą, w tym: opatrzenie obrażeń za pomocą opatrunków hydrożelowych, zapewnienie komfortu termicznego, zastosowanie tlenoterapii, ułożenie poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej klasycznej (lub na noszach - pozycja Trendelenburga), zapewnienie komfortu psychicznego;
 17. przeprowadzenie stosownej procedury w przypadku wystąpienia drgawek;
 18. przeprowadzenie stosownej procedury w zaburzeniach krążeniowo-oddechowych w stanach nieurazowych;
 19. przeprowadzenie stosownej procedury przy zatruciach wziewnych lub pokarmowych;
 20. przeprowadzenie stosownej procedury ratowania po podtopieniu (czynności wykonywane w wodzie i po badaniu wstępnym);
 21. ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
 22. ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 23. wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 24. prowadzenie wstępnej segregacji medycznej

Tagi: